ارسال کالا

به سراسر کشور

تضمین قطعات

بهترین قطعات

گارانتی محصولات

دائمی و همیشگی

کیفیت خدمات

خدمات بروز

محصولات و خدمات

گذشته ، حال و آینده

چگونه شروع کردیم؟

درباره همیان فن بیشتر بدانید...
درباره همیان فن
همیان فن

رویدادها و تازه ها

بررسی کاربرد و ویژگی های رله حفاظتی برگشت توان

رله حفاظتی برگشت توان که با کد 32p تعیین می شود، با هدف آشکارسازی تعویض جهت انتقال توان اکتیو در شبکه...

بررسی انواع رله حفاظتی اضافه جریان

رله حفاظتی اضافه جریان یک سیستم الکتریکی در مقابل خطاهای بیش از حد جریان می باشد. این دستگاه بر اساس مشخصات مختلف مدار در مدل های متنوع تولید و...

کاربرد و مشخصات رله حفاظتی ولتاژی

رله حفاظتی ولتاژی به دو نوع ولتاژ کم و ولتاژ زیاد تقسیم شده و در حالت های نقصان و ازدیاد ولتاژ وارد عمل می شوند. با استفاده از این قطعه در تجهیزات الکتریکی و...

حامیان همیان فن