RTU

RTU

 
 
 

مشخصات فنی RTU:

 1. پروتکل DNP3 و ModBus2 به نرم افزار و سایر تجهیزات
 2. عدد ورودی دیجیتال
 3. عدد ورودی جریان آنالوگ
 4. کلید ورودی فاز به فاز ولتاژ از  PT
 5. شش عدد ورودی ولتاژ جهت سنکرون چک از طریق CVT و یا PT
 6. تعذیه 24 ولت DC
 7. …. زاویه ولتاژ و جریان جهت محاسبه توان های Active و Reactive
 8. چهار عدد خروجی دیجیتال
 9. دارای پورت RS323 با پروتکل ModeBus جهت RTU Configuration توسط برنامه سارا (sara) و یا ارتباط .... تجهیزات مجهز به پروتکل ModBus
 10. امکان Configuration توسط KeyPad بصورت Stand
 11. پروتکل ارتباطی DNP3 با مرکز SCddc
 12. دارای صفحه نمایش با 4*20  LCD اختلاف فاز vpri و IP و 4 ورودی آنالوگ نمایش داده می شود (بسته به نوع ورودی ولتاژ 0-5VDC یا جریان 4-20mADC)
 13. دارای 12 عدد LED بر روی صفحه Keypad جهت نمایش ورودی ها
 14. ابعاد 91*139*138