بازدید همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

 

تست تابلو کنترل سکسیونر 

 

 

بازدید از خط تولید رله های حفاظتی

 

بازدید همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

مقالات مرتبط