بازدید همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قم

بازدید همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قم

بازدید همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

بازدید همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

موتورهای DC پر بازده چیست و چگونه کار میکند؟

موتورهای DC پر بازده چیست و چگونه کار میکند؟

کارگاه آموزشی ویژه پرسنل و مدیران

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خشم و همدلی

مجمع عمومی سال 1400

مجمع عمومی سال 1400

بازدید از پتروشیمی بندر امام خمینی

بازدید از پتروشیمی بندر امام خمینی

نصب اولین رله دیفرانسیل

نصب اولین رله دیفرانسیل پست ستاری

مراسم تقدیر و تجلیل

مراسم تقدیر و تجلیل از اعضاء تیم تحقیق و توسعه رله های دیفرانسیل و دایرکشنال